Kiến Trúc Sư Phần Mềm (Tập đoàn giáo dục)

11/11/2018

Ha Noi | 1.500 - 3.000 USD

Job Description

Xây dựng kiến trúc, phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến cho hàng chục nghìn CCU chạy 24h/7 với
người dùng toàn cầu
Định hướng roadmap cho 4 sản phẩm với hàng triêu paying users tại 3 nước Việt Nam, Thái Lan,
Indonesia
Giữ vị trí technical lead, technical architect, software achitect trong các sản phẩm
Trở thành kiến trúc sư nắm vững cả phần mềm, UX/UI và hạ tầng

Job Requirement

Từ 30 tuổi trở lên, Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật, Công nghệ thông tin. Tốt nghiệp các trường đại học
top là một lợi thế
Có từ 3-5 năm kinh nghiệm Lập trình viên và ít nhất 1-2 năm làm Teamleader
Tư duy tốt, có kỹ năng đa chiều
Có máu liều, dám " đập đi xây lại"
Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình backend (.Net, Java, PHP, Python, Ruby on Rails...), 01
ngôn ngữ lập trình frontend (HTML5, CSS, JS,...) và 01 hệ cơ sở quản trị dữ liệu (SQL, MySQL,
Mongo,...)

MAKE A DIFFERENCE
Hotline: (+84)24-7300-6912
Email: bachbx@topmappinggroup.com
Address: Tầng 4 Vimeco, Lô E9, Phạm Hùng, Mễ Trì, Cầu Giấy, Hà Nội

Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Top Mapping Group
Giấy CNĐKDN: 0108289651 - Ngày cấp: 24/05/2018, được sửa đổi lần thứ 2 ngày 02/07/2018.
Đại diện: Bà Nguyễn Thị Trang

Tophit Articles